12:12, 25/12/2019

Tổ chức Hội chợ Du lịch trong năm 2020

Sáng 24-12, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp bàn về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Sáng 24-12, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp bàn về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.


Tại cuộc họp, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa thống nhất, năm 2020 sẽ tổ chức một số hoạt động lớn như: tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2020 và Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2020 (ITE HCMC 2020); tổ chức Hội chợ Du lịch kết hợp với Liên hoan ẩm thực tại TP. Nha Trang, hội thảo du lịch… Bên cạnh đó, hiệp hội sẽ tham gia các hoạt động về xúc tiến du lịch, tiếp đón các đoàn famtrip du lịch do Sở Du lịch chủ trì.


Cũng tại cuộc họp, Ban Chấp hành Hiệp hội đã thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc kiện toàn các ban của hiệp hội; đổi mới công tác lãnh đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động của hiệp hội.


X.T