03:04, 27/04/2017

19 báo Đảng địa phương khu vực miền Trung – Tây Nguyên ký cam kết tuyên truyền về du lịch

Ngày 27-4, tại TP. Nha Trang, Báo Khánh Hòa đã đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 7 vòng IV với chủ đề "Vai trò của báo chí trong quảng bá du lịch".  
 
 

Ngày 27-4, tại TP. Nha Trang, Báo Khánh Hòa đã đăng cai tổ chức hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên lần thứ 7 vòng IV với chủ đề “Vai trò của báo chí trong quảng bá du lịch”.  

 

Các báo ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền về du lịch
Các báo ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền về du lịch
 
Nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá về du lịch khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Tạo hiệu ứng tuyền truyền, sự lan tỏa mạnh, góp phần đưa ngành du lịch phát triển bền vững. Đồng thời gắn kết các báo trong khu vực, tạo điều kiện để các báo có thêm nội dung phong phú, đa dạng trong tuyên truyền du lịch; chia sẻ thông tin du lịch giữa các địa phương trong khu vực. Trên cơ sở phối hợp chặt chẽ, các báo trong khu vực xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai hiệu quả những nội dung ký kết. Đại diện của các báo Đảng trong khu vực đã ký biên bản phối hợp tuyên truyền du lịch giữa các báo khu vực miền Trung – Tây Nguyên với những nội dung: Các báo Đảng trong khu vực tăng thời lượng, nâng cao hiệu quả tuyên truyền về du lịch trên báo in và báo điện tử. Đặc biệt, tăng tính liên kết qua việc kết nối đường link của các báo điện tử; mở chuyên mục “Du lịch miền Trung – Tây Nguyên” trên các báo điện tử, tập hợp các bài viết về du lịch, các sự kiện du lịch – văn hóa của các địa phương trong khu vực. Tuyên truyền sâu rộng về các chính sách quảng bá xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư du lịch của các địa phương; các cách làm hay, nhân tố mới trong lĩnh vực du lịch. Đa dạng hóa các hình thức chuyển tải, quảng bá để tăng tính hấp dẫn, hiệu quả tuyên truyền. Hợp tác chặt chẽ trong việc chia sẻ, hỗ trợ thông tin, tạo điều kiện cho phóng viên tham gia tác nghiệp ở các địa phương diễn ra sự kiện. Hàng năm, các báo tổng kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch, hiệu quả các hoạt động và báo cáo kết quả tại hội thảo các báo Đảng khu vực miền Trung – Tây Nguyên; trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm để có cách làm hiệu quả hơn trong việc tuyên truyền, nâng cao chất lượng quảng bá du lịch cho các địa phương và khu vực.
 
G.Đ