07:08, 01/08/2016

Doanh thu du lịch tháng 7 đạt gần 970 tỷ đồng

Theo thống kê của Sở Du lịch, trong tháng 7, hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục có sự tăng trưởng khá trên tất cả các chỉ tiêu. Cụ thể, trong tháng, ngành Du lịch tỉnh đã đón 550.000 lượt khách lưu trú (tăng 14% so với tháng 6), trong đó khách quốc tế đạt gần 95.000 lượt (tăng 4% so với tháng 6); ....

Theo thống kê của Sở Du lịch, trong tháng 7, hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục có sự tăng trưởng khá trên tất cả các chỉ tiêu. Cụ thể, trong tháng, ngành Du lịch tỉnh đã đón 550.000 lượt khách lưu trú (tăng 14% so với tháng 6), trong đó khách quốc tế đạt gần 95.000 lượt (tăng 4% so với tháng 6); công suất sử dụng buồng phòng bình quân đạt 80,5% (tăng 10% so với tháng 6); tổng doanh thu du lịch đạt gần 970 tỷ đồng (tăng 5% so với tháng 6).


Như vậy, 7 tháng năm 2016, tổng số khách lưu trú đạt hơn 2,6 triệu lượt (tăng 15% so với cùng kỳ năm trước), khách quốc tế đạt 627.830 lượt (tăng 28% ); tổng doanh thu du lịch đạt hơn 4.673 tỷ đồng. Các chỉ số nêu trên đều đạt khoảng 60% so với kế hoạch năm.


G.Đ