10:07, 31/07/2016

Phê duyệt Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.


Mục tiêu của chiến lược là nhận thức về phát triển thương hiệu du lịch được thống nhất, đầy đủ; công tác quản lý và phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam được triển khai theo hướng chuyên nghiệp, đồng bộ và nhất quán. Đến năm 2025, thương hiệu du lịch Việt Nam được nhận diện rõ nét tại các thị trường trọng điểm với các giá trị, thuộc tính tiêu biểu và thống nhất.


Với logo (biểu tượng) hình bông sen cách điệu với 5 cánh, 5 màu sắc gợi mở sự liên tưởng về các sản phẩm, trải nghiệm du lịch Việt Nam và slogan (tiêu đề) Việt Nam - vẻ đẹp bất tận (Vietnam - Timeless Charm), thương hiệu thể hiện Việt Nam là điểm đến du lịch giàu bản sắc văn hóa, thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện hiếu khách, mang lại trải nghiệm đặc sắc cho du khách.


Thương hiệu du lịch quốc gia sẽ được phát triển trên cơ sở các thương hiệu du lịch vùng, du lịch địa phương, điểm du lịch, sản phẩm du lịch và doanh nghiệp du lịch. Chiến lược cũng đưa ra những giải pháp ưu tiên, giải pháp đồng bộ, dài hạn và kế hoạch hành động đến năm 2025, đồng thời phân công tổ chức thực hiện để triển khai…

G.C (Tổng hợp)