11:01, 31/01/2022

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đưa Khánh Hòa phát triển đột phá, bền vững trong tương lai

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị, Khánh Hòa đã khai thác và phát huy tương đối tốt các tiềm năng, lợi thế cho phát triển. Khánh Hòa đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh, giai đoạn 2012 - 2019 đạt mức bình quân 7,32%/năm.

. ÔNG NGUYỄN HẢI NINH - ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY KHÁNH HÒA TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BÁO KHÁNH HÒA


. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương gấp rút chuẩn bị các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW, ngày 24-12-2012 của Bộ Chính trị “về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”. Vậy xin ông cho biết những kết quả nổi bật của tỉnh sau 10 năm thực hiện Kết luận này?

 

Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
Ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa


. Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị, Khánh Hòa đã khai thác và phát huy tương đối tốt các tiềm năng, lợi thế cho phát triển. Khánh Hòa đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh, giai đoạn 2012 - 2019 đạt mức bình quân 7,32%/năm. Năm 2019, GRDP bình quân đầu người đạt 70,07 triệu đồng, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2012; quy mô nền kinh tế đạt 52,48 nghìn tỷ đồng, gấp 1,76 lần năm 2011; đóng góp vào GDP cả nước tăng từ 1,02% (năm 2011) lên 1,12% (năm 2019), từng bước trở thành động lực tăng trưởng của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp (31,3%) và dịch vụ (54,1%), trong đó du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu, thu hút được nhiều du khách quốc tế. Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2012 - 2019 tăng bình quân 11% năm, năm 2019 đạt 19,07 nghìn tỷ đồng, gấp 2,3 lần năm 2012. Tuy nhiên, trong 2 năm 2020 và 2021, do bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nên một số chỉ tiêu kinh tế giảm khá mạnh, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Hạ tầng kinh tế - xã hội, diện mạo đô thị thay đổi nhanh chóng và tương đối hiện đại. Toàn tỉnh hiện có 18 đô thị, gồm 1 đô thị loại I là TP. Nha Trang, 1 đô thị loại III là T.P Cam Ranh, 3 đô thị loại IV (thị xã Ninh Hòa; huyện Diên Khánh; thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) và 13 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 60%; đạt 66,18 điểm trên thang điểm từ 75-100 điểm theo tiêu chí đô thị trực thuộc Trung ương; đã hình thành một số cơ sở công nghiệp và hạ tầng quan trọng như Nhà máy nhiệt điện Sumitomo Vân Phong, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, Khu công nghiệp Suối Dầu. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, đã có 56/92 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 2/92 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; 100% số xã thuộc thành phố Nha Trang đều đạt chuẩn nông thôn mới.


Nuôi trồng, khai thác và chế biển thủy sản phát triển mạnh. Tiềm năng, thế mạnh kinh tế biển ngày càng được phát huy. Chú trọng thực hiện hiệu quả, chặt chẽ việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Hợp tác quốc tế và liên kết vùng, nhất là hợp tác phát triển vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, được thúc đẩy, ngày càng đi vào chiều sâu.

 

Văn hóa - xã hội đạt nhiều tiến bộ; giải quyết việc làm đạt kết quả tốt; xã hội hóa lĩnh vực y tế, giáo dục đạt kết quả tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, hiện chỉ còn 1,69% theo chuẩn nghèo đa chiều. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện; hoạt động của bộ máy hành chính được đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc.


Hiện nay, tỉnh đang chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương và các Bộ, ngành liên quan tập trung hoàn chỉnh Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị để trình Bộ Chính trị xem xét, thông qua. Đồng thời, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa trong thời kỳ phát triển mới.


- Khánh Hòa đang hướng đến mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo định hướng phát triển bền vững, thông minh, bản sắc và kết nối quốc tế, ông có thể chia sẻ quan điểm và mục tiêu của tỉnh trong thời gian tới để phát huy tốt hơn nữa các tiềm năng, thế mạnh riêng biệt của Khánh Hòa?


- Khánh Hòa là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế, là cửa ngõ hướng biển, có vai trò kết nối vùng Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung bộ ra các vùng, miền trong cả nước và quốc tế. Với 3 vịnh lớn (vịnh Nha Trang, vịnh Vân Phong, vịnh Cam Ranh) mang tầm quốc tế, trong đó Vịnh Nha Trang là một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới, Vịnh Cam Ranh, quần đảo Trường Sa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng; khu vực Bắc Vân Phong (thuộc Khu kinh tế Vân Phong) từng là một trong 3 khu vực trong cả nước được đề xuất thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, có mũi Đôi là điểm cực Đông trên đất liền của Tổ quốc; có nhiều cảng biển nước sâu, thuận lợi trong kết nối và giao thương quốc tế. Khánh Hòa còn có khí hậu ôn hòa, người dân thân thiện, là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong nước và quốc tế. Có thể nói, Khánh Hòa hội tụ nhiều điều kiện để trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch, kinh tế biển không những ở tầm quốc gia mà còn ở tầm cỡ khu vực và thế giới.


Với vị trí chiến lược quan trọng và nhiều thế mạnh, tiềm năng sẵn có, có thể nói việc xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, động lực tăng trưởng của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên là trách nhiệm của tỉnh Khánh Hòa và cả nước, nhằm vừa bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh của Khánh Hòa với ý nghĩa là “tọa độ phát triển của quốc gia” trong mối so sánh với khu vực và quốc tế. Trong thời gian qua, với sự đoàn kết, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên tất cả lĩnh vực như đã đề cập ở trên. Song, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận, những kết quả đạt được chưa tương xứng với mức tiềm năng, chưa khai thác và phát huy tối đa các lợi thế về vị trí địa chiến lược, địa kinh tế, tài nguyên biển, đảo… để phát triển kinh tế - xã hội một cách tương xứng, nhất là vai trò trung tâm liên kết vùng, đóng góp cho sự tăng trưởng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.  


Chúng tôi đã cùng với các tư vấn trong nước và nước ngoài, các chuyên gia, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương trước mắt xác định một số định hướng cụ thể để phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế của Khánh Hòa trong tương lai. Đó là phát triển kinh tế biển là nền tảng, trong đó, phát triển đô thị ven biển, các ngành công nghiệp năng lượng, dịch vụ logistic và kinh tế số là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn; bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa và cân đối giữa các vùng, miền, nhất là giữa vùng đồng bằng và ven biển với vùng miền núi; giữa thành thị và nông thôn.

 

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị.

 

Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa xác định phải kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện Trường Sa trở thành pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa phải gắn liền với mục tiêu bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo, trật tự, an toàn xã hội; phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển văn hoá, bảo đảm an sinh xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.


Đồng thời chú trọng mục tiêu và tầm nhìn phát triển bền vững, tập trung vào chất lượng thay vì số lượng, phấn đấu xây dựng Khánh Hòa trở thành nhóm các địa phương đi đầu trong cả nước về mức phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) trong giai đoạn 2030 - 2045, tạo điểm nhấn về chính sách, giúp thu hút nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài để hiện thực hóa cam kết đưa Việt Nam đạt Net Zero vào năm 2050. Đồng thời, đặt trọng tâm cao hơn trong việc ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nhất đối với cơ sở hạ tầng kinh tế biển, góp phần xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố đáng sống.


Với những quan điểm như trên thì mục tiêu của Khánh Hòa trong thời gian tới là phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế và khơi thông các nguồn lực để phấn đấu đến năm 2030 tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của vùng Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước; thành phố trực thuộc Trung ương theo định hướng phát triển bền vững, thông minh, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm liên kết vùng, động lực tăng trưởng của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước.  Đến năm 2045 Khánh Hòa trở thành đô thị đáng sống theo định hướng phát triển bền vững, hiện đại, bản sắc, mang tầm quốc tế; trung tâm kinh tế biển, dịch vụ, du lịch lớn của khu vực Châu Á; thu nhập bình quân của người dân Khánh Hòa thuộc nhóm các tỉnh, thành phố cao nhất cả nước.

. Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, tạo động lực thúc đẩy tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới, Khánh Hòa cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?


. Thứ nhất, để đạt được mục tiêu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương theo định hướng phát triển bền vững, thông minh, bản sắc và kết nối quốc tế, Khánh Hòa xác định phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, coi việc xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực và giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển đô thị gắn với phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, tạo nhiều việc làm, sinh kế, nâng cao mức sống người dân, tăng thu cho ngân sách địa phương. Huy động mọi nguồn lực, cả trong nước và quốc tế, nguồn lực từ Nhà nước và nguồn lực tư nhân để nâng cấp các đô thị hiện có, phát triển các chuỗi đô thị mới. Chúng tôi sẽ hợp tác với các tập đoàn kinh tế lớn, các tư vấn trong và ngoài nước để xây dựng những khu đô thị phức hợp quy mô lớn, tiện ích đồng bộ, môi trường sống xanh, áp dụng các giải pháp thông minh, tối ưu hóa sử dụng năng lượng để cắt giảm khí thải CO2, góp phần xây dựng xã hội bền vững. Tiếp tục điều chỉnh phân bố không gian đô thị hợp lý, gắn với phát huy tiềm năng thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương. Chú trọng công tác quản lý đô thị, tổ chức không gian đô thị theo hướng bền vững, hài hòa với thiên nhiên, giữ gìn môi trường xanh, sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đáp ứng tiêu chuẩn đô thị hiện đại; bảo tồn và phát huy bản sắc đô thị biển - sông - núi; giữ gìn bản sắc cộng đồng thân thiện, cởi mở, hiền hòa; phát huy thương hiệu điểm đến du lịch quốc tế, dịch vụ đa dạng và lợi thế thuận lợi kết nối quốc tế bằng đường hàng không, đường biển để phấn đấu trở thành thành phố quốc tế, gắn với phát triển bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, trở thành “ngôi nhà thứ hai” của các doanh nghiệp, người dân, du khách trong nước và quốc tế.


Thứ hai, thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, đồng bộ với các quy hoạch vùng và quy hoạch ngành, lĩnh vực quốc  gia. Xây dựng quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Nam Trung bộ, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hợp lý giữa bảo tồn và phát triển, kết hợp giữa hiện đại và bản sắc truyền thống, giữa thành thị và nông thôn, theo định hướng phát triển bền vững, thông minh, kết nối quốc tế và có bản sắc riêng. Để tạo sự thống nhất về tầm nhìn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa đang tập trung thực hiện đồng thời Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng với các quy hoạch vùng, địa phương.


Thứ ba, xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành động lực tăng trưởng của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước với công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường; hạn chế tối đa các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, giá trị gia tăng thấp, sử dụng công nghệ lạc hậu. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để sớm kêu gọi đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh. Ưu tiên thu hút và mở rộng quy mô sản xuất các ngành công nghiệp có thế mạnh về đóng tàu, chế biến thủy sản, bền vững, chế biến đồ uống... Có cơ chế chính sách để thu hút một số ngành công nghiệp mới, công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp tuần hoàn, công nghiệp quốc phòng gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo để tạo ra các động lực tăng trưởng mới. Đồng thời phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, dư địa để phát triển kinh tế biển là nền tảng, trong đó, phát triển đô thị ven biển, công nghiệp năng lượng, dịch vụ logistic và kinh tế số là đột phá; du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.


Phát triển ngành dịch vụ logistic hiện đại trên cơ sở tận dụng tối đa vị trí trung tâm khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, kết nối với Tây Nguyên; lợi thế kết nối giao thông và giao thương quốc tế (đường hàng không, đường biển) và nội địa (đường đường hàng không, đường biển, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao). Tăng cường năng lực khai thác các cảng biển hiện có, đầu tư mở rộng và xây dựng mới các bến cảng hàng hóa tổng hợp ở khu vực Nam Vân Phong, từng bước phân kỳ đầu tư cảng trung chuyển quốc tế Bắc Vân Phong theo quy hoạch đã được phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hậu cần nghề cá lớn Nam Trung bộ tại Cam Ranh. Xây dựng ga hàng hóa tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh gắn với phát triển khu dịch vụ logistic sân bay.


Xây dựng hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại, tạo thành mạng lưới giao thông hợp lý, kết nối thuận lợi trong và ngoài tỉnh. Hoàn thành và đưa vào khai thác đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa (các đoạn Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vân Phong - Nha Trang); đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; đường sắt tốc độ cao đoạn thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang; đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.


Thứ tư, thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư  kinh doanh; xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù, phù hợp để Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, phát huy vai trò là động lực tăng trưởng, trung tâm liên kết vùng của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.


Trong đó, tập trung nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX). Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư; kết hợp xúc tiến thương mại, du lịch trong và ngoài nước; khuyến khích xã hội hoá và đầu tư của khu vực tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính và phân cấp quản lý đặc thù phù hợp nhằm huy động tối đa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để: (1) xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, từng bước phấn đấu trở thành đô thị mang tầm khu vực và quốc tế; (2) tạo điều kiện cho Khánh Hòa trở thành động lực tăng trưởng, trung tâm liên kết vùng của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên; (3) hỗ trợ Khu kinh tế Vân Phong phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế; (4) giúp Khánh Hòa sớm phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 trên cơ sở cơ cấu lại nền kinh tế hướng tới cân bằng và bền vững hơn, nhất là phát triển lĩnh vực công nghiệp; (5) giúp Khánh Hòa thực hiện tốt chủ trương kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo, nhất là đối với huyện đảo Trường Sa và khu vực ảnh hưởng của Quân cảng Cam Ranh.


Thứ năm, tạo nền tảng để Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm của khu vực Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên về giáo dục đào tạo và dạy nghề, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân thông qua việc đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa nguồn lực để xây dựng một số cơ sở đào tạo, dạy nghề đạt chuẩn khu vực và quốc tế; nâng cao năng lực các cơ sở nghiên cứu về thủy sản, hải dương học theo hướng chú trọng nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ gắn với thương mại hóa sản phẩm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng an ninh; tăng cường mô hình hợp tác, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo, trình độ nghiên cứu. Chú trọng nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe nhân dân; phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở và mạng lưới khám, chữa bệnh đạt chuẩn quốc gia.


Quan tâm phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tạo nền tảng để Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm lớn về văn hóa và thể thao của vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên thông qua việc thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng và phát triển văn hoá, con người Khánh Hòa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử, văn hóa trọng điểm của tỉnh; tăng cường đầu tư các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao gắn với quy hoạch trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.


Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện tốt công tác tôn giáo, dân tộc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và tổ chức, cá nhân tôn giáo, đồng bào dân tộc. Có kế hoạch cụ thể để giảm tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2030


Thứ sáu, thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, kiểm soát hiệu quả việc giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh trong vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, các tỉnh, thành phố khác trong cả nước và quốc tế. Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cùng với các lực lượng chức năng xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.


Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, chính quyền cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, đồng thời khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo vì sự phát triển chung của tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Như vậy, với những tiềm năng, lợi thế sẵn có và tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, nhất trí cao trong tư tưởng, hành động của cả hệ thống chính trị, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Bộ, ngành Trung ương, chúng tôi tin tưởng rằng Khánh Hòa sẽ có những bước tiến nhanh hơn, mạnh hơn và phát triển đột phá, bền vững trong tương lai.


. Ông muốn gửi thông điệp gì đến cán bộ, nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhân dịp bước sang năm mới 2022?


. Bước sang năm mới 2022, bên cạnh những thuận lợi và cơ hội mới, tỉnh Khánh Hòa sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, đòi hỏi toàn Đảng bộ cần phải nỗ lực, phấn đấu hơn nữa. Tôi tin tưởng và mong muốn toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh sẽ nỗ lực tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua yêu nước. Mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần ý thức hơn nữa trách nhiệm của mình, đổi mới tư duy, tác phong, lề lối làm việc; phải chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực hiệu quả nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2022 đã đề ra.


. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông! Xin chúc ông năm mới dồi dào sức khỏe, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.


Lệ Hằng (Thực hiện)