09:10, 14/10/2022

Khảo sát danh mục dự án huyện Khánh Sơn đề xuất theo Nghị quyết 55 của Quốc hội

Ngày 14-10, ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với huyện Khánh Sơn về các đề xuất danh mục dự án, nhu cầu vốn đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 14-10, ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn khảo sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với huyện Khánh Sơn về các đề xuất danh mục dự án, nhu cầu vốn đầu tư thuộc các ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

 

Ông Trần Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Trần Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

 

UBND huyện Khánh Sơn đề xuất danh mục dự án đầu tư cấp thiết gồm 6 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, với tổng mức đầu tư 375 tỷ đồng; 3 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng; 1 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng; 1 dự án thuộc lĩnh vực thể dục thể thao, tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng. Bên cạnh đó, địa phương còn đề xuất hỗ trợ kinh phí hơn 29,6 tỷ đồng để xây mới 742 căn nhà, hơn 15,1 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa 759 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo ngoài nguồn vốn Trung ương hỗ trợ; hỗ trợ 12,5 tỷ đồng cho người dân phát triển sản xuất.

 

Ông Trần Mạnh Dũng cùng đoàn khảo sát đề nghị huyện Khánh Sơn rà soát lại để các dự án đầu tư không trùng lắp với các chương trình đầu tư khác; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; các dự án đề xuất đầu tư phải có tác động trực tiếp đến công tác giảm nghèo, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân… Qua khảo sát, Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ có thêm cơ sở thẩm tra nội dung UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh xem xét ban hành nghị quyết cho phép các huyện, thị xã, thành phố sử dụng ngân sách địa phương và nguồn vốn khác để hỗ trợ huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn thực hiện mục tiêu tại Nghị quyết số 55.


HẢI LĂNG