09:09, 08/09/2022

Tập trung nguồn vốn cho vay đầu tư phát triển

Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khánh Hòa đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nguồn vốn cho vay với lãi suất phù hợp đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Chương trình hành động của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khánh Hòa đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung nguồn vốn cho vay với lãi suất phù hợp đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh.


Động lực từ các chính sách tín dụng trọng điểm


Thời gian qua, các chi nhánh tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đã triển khai có hiệu quả chương trình, chính sách tín dụng phục vụ các ngành, lĩnh vực, người nghèo và những đối tượng chính sách khác theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp (DN) kết hợp với Chương trình bình ổn thị trường. Qua đó, nhiều DN được tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi. Đến cuối tháng 6-2022, dư nợ của chương trình này đạt 7.590 tỷ đồng. Ngoài ra, ngành Ngân hàng cũng tích cực triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các chính sách hỗ trợ DN, hộ kinh doanh phục hồi sau dịch. Các chi nhánh TCTD đã thực hiện điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ cho 5.630 khách hàng với tổng trị giá nợ được cơ cấu hơn 13.970 tỷ đồng; miễn, giảm lãi, hạ lãi suất cho 24.566 lượt khách hàng với số tiền được miễn, giảm gần 516,2 tỷ đồng; cho 22.503 khách hàng vay mới với lãi suất ưu đãi…

 

Khách hàng giao dịch tại Vietcombank Chi nhánh Nha Trang.

Khách hàng giao dịch tại Vietcombank Chi nhánh Nha Trang.


Bên cạnh đó, các ngân hàng cũng thực hiện chương trình cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ. Đến cuối tháng 7-2022, chương trình này có dư nợ đạt 30.847 tỷ đồng với 45.515 khách hàng còn dư nợ; đồng thời cho 30 khách hàng vay hơn 29,22 tỷ đồng theo chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Các ngân hàng cũng giải ngân gần 288,5 tỷ đồng cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định số 67 của Chính phủ; cho vay hỗ trợ mua nhà ở xã hội và các chương trình tín dụng chính sách khác…


Ưu tiên vốn cho những dự án phát triển kết cấu hạ tầng


Ông Đỗ Trọng Thảo - Phó Giám đốc phụ trách NHNN Chi nhánh Khánh Hòa cho biết, căn cứ Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị; Chương trình hành động số 30 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 10 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết số 09 và tình hình hoạt động thực tế của ngành Ngân hàng Khánh Hòa, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa đã ban hành Chương trình hành động số 27, ngày 28-4-2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 09. Chương trình cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và xây dựng giải pháp để triển khai có hiệu quả nghị quyết, trong đó tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ và giải pháp gồm: Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy trong xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09; lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.


Theo đó, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của Chính phủ, Thống đốc NHNN Việt Nam về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối đến các TCTD và người dân; thực hiện tốt vai trò đầu mối gắn kết chặt chẽ các TCTD trên địa bàn; nắm bắt, giải quyết, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng. NHNN Chi nhánh Khánh Hòa sẽ chỉ đạo các chi nhánh TCTD tập trung nguồn vốn cho vay với lãi suất phù hợp đối với các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là các dự án đầu tư hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại; hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số làm cơ sở để Khánh Hòa phát huy vai trò là trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ chính ra Biển Đông, có vai trò kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ với các vùng, miền trong cả nước và quốc tế. Bên cạnh đó, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa đã triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…


Trước mắt, trong tháng 9-2022, NHNN Chi nhánh Khánh Hòa sẽ tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu vốn tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn năm 2022, hội nghị chuyên đề về hỗ trợ lãi suất nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất, kinh doanh cho các cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, DN có sản phẩm được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch.


MAI HOÀNG