Phát huy tối đa các cơ chế đặc thù

Thứ Hai, 29/08/2022, 22:11 [GMT+7]

Phát huy tối đa các cơ chế đặc thù

Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa đã mở ra cơ hội vàng để tỉnh phát triển bứt phá, đặc biệt là có nhiều thay đổi về thẩm quyền quyết định của tỉnh trong lĩnh vực đất đai. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) về việc triển khai các nghị quyết này.


- Thời gian qua, nguồn lực đất đai ở Khánh Hòa chưa được quản lý và sử dụng hiệu quả. Vậy sau khi có Nghị quyết số 09, Khánh Hòa sẽ quản lý, sử dụng nguồn lực này như thế nào, thưa ông?

 

Ôngng Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Ông Nguyễn Văn Đồng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường


- Để quản lý, sử dụng nguồn lực đất đai một cách có hiệu quả, khắc phục các tồn tại, khuyết điểm, trên cơ sở thực hiện nghiêm Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở TN-MT đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng các quy định, ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai. Qua đó, đưa hoạt động quản lý, sử dụng đất của địa phương đi vào kỷ cương và đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, Sở TN-MT đã cơ bản hoàn thành việc tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của 7/8 huyện, thị xã, thành phố và thực hiện thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 7 địa phương này.


- Trong Nghị quyết số 55 có nêu, HĐND tỉnh có quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. Theo ông, đặc quyền này sẽ tác động đến tỉnh như thế nào?


- Theo quy định của Luật Đất đai thì thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha của Thủ tướng Chính phủ. Việc Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho HĐND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500ha theo quy định tại Nghị quyết số 55 sẽ rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư và sớm đưa dự án vào hoạt động làm tăng hiệu quả kinh tế của dự án. Đồng thời, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu lao động, góp phần ảnh hưởng tích cực đến các vấn đề xã hội của địa phương.

 

Một góc Khu Kinh tế Vân Phong.

Một góc Khu Kinh tế Vân Phong.


Tôi cho rằng, khi triển khai chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 55 của Quốc hội thì thời gian thực hiện dự án được rút ngắn, sớm đi vào hoạt động, sẽ tác động đến đời sống xã hội của người dân trong vùng. Người dân sớm hưởng thụ được kết quả của dự án mang lại, góp phần thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách cho tỉnh, tạo nguồn động lực hoàn thành mục tiêu, định hướng Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.


- Nghị quyết số 09 và Nghị quyết số 55 được đánh giá sẽ mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho Khánh Hòa trong 5 năm tới và những giai đoạn tiếp theo. Vậy theo ông, ngành TN-MT cần làm gì để tận dụng tối đa cơ hội này, đặc biệt là phát huy hiệu quả tài nguyên đất đai?


- Nghị quyết số 55 của Quốc hội đã định hình một số cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa, trong đó có các nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành TN-MT như: Cho phép HĐND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ; cho phép thực hiện kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước đối với các dự án Nhà nước thu hồi đất tại Khu Kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm; cho phép UBND tỉnh giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản cho nhà đầu tư trong nước trong khu vực biển ngoài 6 hải lý, khu vực biển nằm đồng thời trong và ngoài 6 hải lý trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Bộ Quốc phòng. Các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 55 tập trung vào việc phân cấp, ủy quyền các nội dung thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho HĐND tỉnh sẽ góp phần rút ngắn thời gian, đơn giản hóa quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, tạo động lực thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách cho tỉnh, đẩy nhanh việc hoàn thành mục tiêu, định hướng của Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.


Để tận dụng và phát huy tối đa các cơ chế đặc thù của 2 nghị quyết này, với mục tiêu đưa tỉnh Khánh Hòa phát triển một cách mạnh mẽ và đột phá, đặc biệt là trong lĩnh vực TN-MT, trước mắt, Sở TN-MT đang tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương, nhất là UBND thị xã Ninh Hòa, UBND 2 huyện Cam Lâm và Vạn Ninh để tham mưu cho UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định về trình tự, thủ tục thực hiện chuẩn bị thu hồi đất tại Khu Kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm nhằm cụ thể hóa các quy định tại Nghị quyết số 55 của Quốc hội. Trong thời gian tới, Sở TN-MT sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố để tiếp tục triển khai Nghị quyết số 55 một cách hiệu quả, kịp thời, nhằm góp phần đạt được các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 09.


- Xin cảm ơn ông!


VĂN KỲ (Thực hiện)


 

.

các thông tin tiện ích