12:08, 18/08/2022

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh: Sở Xây dựng Khánh Hòa kiến nghị dừng, tạm dừng một số đồ án quy hoạch

Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai các đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; dừng triển khai lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Sở Xây dựng Khánh Hòa vừa có văn bản kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai các đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) các khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh; dừng triển khai lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.


Theo văn bản của Sở Xây dựng, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (phía tây đường Nguyễn Tất Thành) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3352 ngày 17-12-2020. Đồ án này đã không còn phù hợp với định hướng phát triển theo Nghị quyết số 09 ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại Nghị quyết số 42 ngày 21-3-2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị đã xác định: “Lập mới và điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị phù hợp với Nghị quyết số 09 nhằm điều chỉnh không gian đô thị hợp lý, gắn với phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, miền, địa phương; trong đó huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế...”.

 

Một góc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Một góc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.


Hiện nay, Sở Xây dựng đang tiến hành lập Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm với ranh giới lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính huyện Cam Lâm (bao gồm Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh) và bám sát định hướng phát triển theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 42 của Chính phủ. Ngày 28-7, UBND tỉnh đã có tờ trình gửi Bộ Xây dựng thẩm định, trình phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Khi Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm được phê duyệt sẽ thay thế hoàn toàn nội dung thuộc địa giới hành chính huyện Cam Lâm (trừ phần diện tích khu 7 thuộc TP. Cam Ranh) tại Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh năm 2020.


Để tránh chồng chéo, trùng lắp, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai các đồ án quy hoạch phân khu các khu 5, 6, 7 và một phần khu 3 Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Việc tiếp tục triển khai hoặc chấm dứt các đồ án quy hoạch phân khu sẽ được xem xét sau khi Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm được phê duyệt. Đồng thời, kiến nghị thống nhất chủ trương dừng triển khai lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND tỉnh giao UBND huyện Cam Lâm phối hợp với Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu 1 thuộc Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm để làm cơ sở quản lý đầu tư, xây dựng, cấp phép tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh. Đối với phần diện tích khu 7 thuộc TP. Cam Ranh, Sở Xây dựng sẽ hướng dẫn UBND TP. Cam Ranh xác định ranh giới quy hoạch phân khu trong quá trình lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 để làm cơ sở triển khai lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tại khu vực.


VĂN KỲ