11:08, 17/08/2022

Điều chỉnh Quốc lộ 1C thành đường địa phương

Ngày 17-8, ông Nguyễn Thanh Hiến - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cho biết, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định điều chỉnh Quốc lộ 1C, đoạn từ Km0 - Km17 thành đường địa phương. Đồng thời, giao đoạn tuyến này cho UBND tỉnh quản lý, khai thác và bảo trì theo quy định (trừ đoạn tuyến đang triển khai dự án xây dựng cầu Xóm Bóng, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao sau).

 

Ngày 17-8, ông Nguyễn Thanh Hiến - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, Bộ Giao thông vận tải đã có quyết định điều chỉnh Quốc lộ 1C, đoạn từ Km0 - Km17 thành đường địa phương. Đồng thời, giao đoạn tuyến này cho UBND tỉnh quản lý, khai thác và bảo trì theo quy định (trừ đoạn tuyến đang triển khai dự án xây dựng cầu Xóm Bóng, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao sau).

 

Quốc lộ 1C qua địa bàn TP. Nha Trang.

Quốc lộ 1C qua địa bàn TP. Nha Trang.


Bộ Giao thông vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tổ chức bàn giao, giải quyết các vấn đề liên quan, đảm bảo công tác quản lý, khai thác được thực hiện liên tục và không ảnh hưởng đến giao thông trên tuyến. Bộ cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện các thủ tục điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định; tiếp nhận đoạn tuyến trên sau khi hoàn thành các thủ tục điều chuyển, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.


Quốc lộ 1C dài 17km, điểm đầu giao Quốc lộ 1 tại ngã ba đèo Rù Rì (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang), điểm cuối giao Quốc lộ 1 (ngã ba Thành, xã Diên An, huyện Diên Khánh).


MẠNH HÙNG