01:08, 16/08/2022

Dự án Đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Ngày 15-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các ông: Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương có Dự án Đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang đi qua để triển khai các công việc liên quan đến dự án.

Ngày 15-8, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các ông: Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương có Dự án Đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang đi qua để triển khai các công việc liên quan đến dự án.


Theo báo cáo, Ban Quản lý Dự án 7 đã hoàn thành bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương (83,35km). Các địa phương đang tiếp tục đo đạc, thành lập các mảng trích đo địa chính, vận động người dân phối hợp kiểm đếm khối lượng tài sản bị ảnh hưởng thu hồi đất, xác nhận nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất… Huyện Vạn Ninh đã có tờ trình gửi Sở Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 3 khu tái định cư, gồm: Ninh Mã (xã Vạn Thọ), đường 2-9 (xã Vạn Phước) và Ruộng Vong - Trắc Tre (xã Vạn Phú). UBND thị xã Ninh Hòa đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Khu tái định cư thôn Phước Lâm (xã Ninh Xuân), Hà Thanh 2 (phường Ninh Đa) và Khu tái định cư Ngọc Sơn (xã Ninh An). Huyện Diên Khánh đang lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình đối với 2 khu tái định cư ở xã Diên Đồng và xã Diên Thọ. UBND huyện Khánh Vĩnh đã trình Sở Xây dựng thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Khu tái định cư Khánh Bình…


Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải tỏa, xác định tiến độ cụ thể đến ngày 30-11 và 30-2-2023; ban hành nghị quyết chuyên đề về triển khai Dự án Đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định phê duyệt hồ sơ các khu tái định cư của các địa phương, thống nhất chủ trương số lô dự phòng. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phê duyệt kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương năm 2022, hướng dẫn các địa phương phối hợp với ban quản lý dự án lựa chọn mỏ vật liệu, bãi đổ thải.


THÀNH NAM