Cụ thể hóa chính sách đặc thù hỗ trợ 2 huyện miền núi

Thứ Năm, 11/08/2022, 22:32 [GMT+7]

Cụ thể hóa chính sách đặc thù hỗ trợ 2 huyện miền núi

Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa có quy định: HĐND tỉnh quyết định cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh. Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Khánh Hòa về việc triển khai xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh nhằm sớm đưa chính sách này vào thực tiễn.
 
Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa.
Ông Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa.
 
- Xin ông cho biết ý nghĩa của việc Quốc hội quy định HĐND tỉnh quyết định cho phép các huyện, thị xã, thành phố được sử dụng ngân sách địa phương và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh? 
 
- Hiện nay, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội phía tây của tỉnh, nhất là 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh hết sức khó khăn, bởi đây là những huyện nghèo, tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). Những năm qua, tuy tỉnh đã dành nhiều sự quan tâm nhưng nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương này vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch bệnh và nguồn lực để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi. 
 
Nghị quyết số 55 của Quốc hội quy định: “HĐND tỉnh quyết định cho phép các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh được sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố và nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh trong việc phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi”. Cơ chế, chính sách đặc thù này là căn cứ pháp lý để tỉnh sử dụng ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có điều kiện tốt hơn để hỗ trợ cho 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Từ đó khắc phục hạn chế “chênh lệch phát triển trong nội tỉnh còn cao” và thực hiện mục tiêu phát triển 2 huyện miền núi trở thành “các tiểu đô thị sinh thái núi rừng”, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương như Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra.
 
- Quá trình chuẩn bị để HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù này đến nay như thế nào, thưa ông?
 
- Để triển khai Nghị quyết số 55 của Quốc hội, vừa qua, UBND tỉnh đã có tờ trình gửi Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 16/2021 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thường xuyên giữa các cấp ngân sách ở địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025. Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất với chủ trương xây dựng nghị quyết này. 
 
Về nội dung chính dự kiến của dự thảo nghị quyết: Sẽ bổ sung vào Nghị quyết số 16/2021 của HĐND tỉnh nguyên tắc hỗ trợ ngân sách các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cho 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh; bổ sung một số quy định liên quan đến phân cấp nguồn thu ngân sách cấp tỉnh, các khoản chi khác trong phân cấp nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh, phân cấp nguồn thu ngân sách cấp huyện, các khoản chi khác trong phân cấp nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách cấp huyện. Việc bổ sung các quy định này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho ngân sách các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện nộp ngân sách về ngân sách tỉnh. Từ đó, ngân sách tỉnh chi bổ sung có mục tiêu cho 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; ngân sách huyện Khánh Sơn, huyện Khánh Vĩnh nhận bổ sung có mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ: Phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi theo quy định của Nghị quyết số 55 của Quốc hội. 
 
- Xin ông cho biết quy định về nguyên tắc hỗ trợ ngân sách các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cho 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh sẽ được tỉnh xây dựng theo hướng nào?
 
- Quy định về nguyên tắc hỗ trợ ngân sách các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cho 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đang được tỉnh xây dựng theo hướng: Căn cứ vào số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán HĐND tỉnh giao và khả năng cân đối ngân sách các huyện, thị xã, thành phố, HĐND cấp huyện quyết định hỗ trợ 10% nguồn tăng thu (bao gồm cả tăng thu tiền sử dụng đất) ngân sách cấp huyện cho ngân sách 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh; kinh phí hỗ trợ được thực hiện nộp về ngân sách cấp tỉnh để tổng hợp, bổ sung cho ngân sách 2 huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh thực hiện theo mục tiêu của Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 55 của Quốc hội.
 
Với tinh thần làm việc khẩn trương, sau khi UBND tỉnh có tờ trình, dự thảo nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra nội dung này để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa VII, dự kiến diễn ra trong tháng 8 này.
 
- Xin cảm ơn ông!
 
HẢI LĂNG (Thực hiện)
 
.

các thông tin tiện ích