VIDEO: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân trả lời phỏng vấn về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 09 và Nghị quyết 55 tại Khánh Hòa07/08/2022