16:01, 04/05/2024

"Góp gió thành bão" từ những việc thiết thực, cụ thể

Trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hiện nay có nhiều cấp độ, phương thức đa dạng, phong phú. Để góp phần tạo nên sức mạnh tổng lực của toàn xã hội, nếu mỗi cán bộ, đảng viên cho đến mọi tầng lớp nhân dân thường xuyên quán triệt, tích cực có những đóng góp thiết thực, cụ thể, sẽ thật sự "góp gió thành bão", tạo sức mạnh giúp đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân xã Ba Nang, huyện Đakrông. (Ảnh TTXVN)
Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân xã Ba Nang, huyện Đakrông. (Ảnh TTXVN)

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đó cũng chính là việc mỗi người góp phần trách nhiệm bé nhỏ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hiểu một cách đơn giản nhất, đó có thể từ những việc làm hằng ngày, vừa sức, phù hợp trình độ, năng lực của mỗi người trong việc bảo vệ những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong quá trình lãnh đạo đất nước cùng những thành tựu đạt được kể từ khi Đảng ta ra đời và lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đó là việc tham gia, góp tiếng nói, ý kiến đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin xấu độc, bôi nhọ, xuyên tạc về đất nước, con người Việt Nam cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đó là việc kiên định, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"… Việc cụ thể, hằng ngày như vậy nhiều lúc, nhiều khi tưởng là chỉ của từng cá nhân, phần nào nhỏ bé mà không hề nhỏ, trái lại còn hết sức quan trọng!

Xin lấy thí dụ cụ thể, việc mỗi đảng viên có thể là đóng góp ý kiến sát hợp, thẳng thắn, thực chất, hiệu quả vào hoạt động, sự đổi mới hoạt động của chi bộ, đảng bộ, là việc đề ra những kế hoạch hành động, chỉ tiêu, phương thức lãnh đạo phù hợp, sát thực tiễn, có điểm nhấn, sự đổi mới, tạo ra sự hứng khởi trong mỗi buổi họp chi bộ định kỳ hằng tháng, những chương trình hành động trong tháng, quý, hay cả nhiệm kỳ, được sự đồng tình hưởng ứng của các đảng viên trong chi bộ, của nhân dân trên địa bàn, tạo những sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cá nhân. Đó cũng chính là việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, ở cấp thấp nhất là chi bộ - cấp gần gũi, sát sườn, thấu hiểu nhất với mỗi đảng viên cho đến từng người dân.

Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng cũng bắt nguồn từ chính mỗi đảng viên giữ chức vụ luôn tận tâm, tận lực với công việc của Đảng, của chính quyền, mạnh dạn đổi mới phương thức lãnh đạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc được giao, từ đó tạo ra những luồng sung lực tích cực trong công việc, tạo sức mạnh huy động, liên kết, lan tỏa trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cũng như quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, tạo dựng sự tin tưởng của quần chúng trên địa bàn. Những việc đối với đảng viên giữ chức vụ, có thể là thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, "đúng vai, thuộc bài", không chồng chéo, "giẫm chân" lên công việc của người khác.

Hoặc liên quan lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", mỗi đảng viên đều thực hiện những việc như thường xuyên tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng, xây dựng gia đình gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định tại nơi cư trú. Đó còn là việc mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn góp ý, đấu tranh với các quần chúng, đảng viên khác có lối sống lệch chuẩn, có những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Những việc cụ thể đó có thể là góp ý với các đảng viên trong chi bộ, những đảng viên sinh hoạt hai chiều, những đảng viên mình có quen biết trong xã hội thấy rõ việc cần phải cẩn trọng trong bàn tán, chuyện trò, lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, không xác thực, những thông tin xấu độc liên quan công tác cán bộ, sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt các nguồn tin ấy xuất hiện trên không gian mạng, tại những thời điểm nhạy cảm. Lý do là bởi rất có thể đó chính là những thông tin xấu độc, chủ đích chống phá, gây chia rẽ, mất đoàn kết, suy thoái niềm tin trong chính đội ngũ cán bộ, đảng viên mà các thế lực thù địch, phản động chủ đích nhắm tới.

Thậm chí, ngay cả việc có khi chỉ là sự khuyến cáo đối với các đảng viên trong chi bộ cho đến người dân tại các khu tập thể và với chính những thành viên trong gia đình cần cẩn trọng khi tiếp nhận những thông tin quan trọng trên môi trường mạng xã hội đầy rẫy cạm bẫy khó lường, từ đó có sự kiểm chứng, thẩm định trước khi bày tỏ quan điểm, chính kiến hay lan truyền thông tin chính xác, tích cực, xây dựng… Nếu mỗi cá nhân đều có sự thận trọng, đề cao cảnh giác trong việc tiếp nhận, lan truyền thông tin, nhất là những thông tin quan trọng liên quan chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, hoặc những vấn đề hệ trọng của đất nước, thì mỗi đảng viên nói riêng, mỗi công dân nói chung đã có thể tạo được sức đề kháng giúp nhận diện thông tin xấu độc, chống phá. Trên cơ sở đó có giải pháp phù hợp, vừa góp phần bác bỏ những luận điệu thâm độc, xảo quyệt, tinh vi của các thế lực thù địch, phản động, vừa tạo sự gắn kết, tin tưởng trong cộng đồng.

Thêm một thí dụ về những việc làm thiết thực, cụ thể, hết sức gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân, đó là những vấn đề liên quan quá trình xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; an sinh xã hội, y tế, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường. Thời gian qua có nhiều cá nhân đã làm tốt công tác thiện nguyện, góp phần chung tay vì người nghèo, người yếu thế trong xã hội, tạo dựng, lan tỏa năng lượng tích cực, nhân văn, thu hút nhiều người cùng tham gia các hoạt động xã hội thường xuyên, đột xuất. Đó chính là những việc nhỏ thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Việc nhận diện, phê phán các biểu hiện lệch lạc, lệch chuẩn trong xã hội và trên không gian mạng đang là vấn đề nhiều người quan tâm lo lắng hiện nay, từ đó đặt ra câu hỏi: Chúng ta có thể và cần phải làm gì? Thực tế hiện nay những biểu hiện lệch chuẩn trong đời sống xã hội không phải là quá hiếm gặp, đó có thể là những ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông, những phát ngôn thiếu kiềm chế, những hành động không đẹp trong giao tiếp, những thiên kiến lệch lạc, thiếu tính xây dựng trong đời sống hằng ngày. Và trên không gian mạng, những vấn đề này còn phức tạp hơn nhiều. Không ít người, trước các thông tin vừa tiếp nhận dù chưa biết đúng sai đã vội vã bày tỏ chính kiến, quan điểm, hoặc lan tỏa những thông tin tiêu cực, xấu độc. Thậm chí, đang xuất hiện một tâm lý khá phổ biến với người sử dụng mạng xã hội, đó là những gì tiêu cực, tò mò, "độc, lạ",… thường gây sự thu hút, chú ý của công chúng, ngay từ khi nó xuất hiện, nảy sinh. Chính vì vậy, nhiều người cố tình lệch chuẩn trên mạng bằng những phát ngôn bừa bãi, đăng tải bình luận hoặc những hình ảnh, video có nội dung hết sức phản cảm, thiếu văn hóa, gây chia rẽ, kích động, phá hoại… Trước hiện tượng này, việc cần làm là mỗi cá nhân kịp thời nhận diện, phê phán, tẩy chay nội lệch chuẩn, đồng thời chia sẻ, hướng dẫn những thành viên trong gia đình, hoặc đơn vị, tập thể nơi mình làm việc, hình thành kỹ năng để cùng nhận diện, đấu tranh, tạo ra môi trường trong sạch, lành mạnh, chuẩn chỉnh trong xã hội và trên không gian mạng. Những việc tưởng chừng là nhỏ này cũng góp phần giúp mỗi người có ý thức, có phát ngôn, hành động chuẩn xác để không gây ra những mối họa, phải trả giá cả về tinh thần và vật chất khi tham gia mạng ảo.

Có thể khẳng định rằng, còn rất nhiều những việc cụ thể, hằng ngày nữa hết sức gần gũi, sinh động, dễ gặp, dễ làm. Những việc này sẽ đem tới những tác dụng xã hội vô cùng to lớn nếu mọi cá nhân đều thực hiện tốt, sẽ góp phần dựng xây những nền tảng gốc rễ, căn bản, giúp việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ nền móng, để "ngôi nhà" nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được bảo vệ vững chãi, kiên cường trước mọi thủ đoạn chống phá tinh vi, thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch.

Như vậy có thể thấy ngay cả từ những việc tưởng chừng là nhỏ, cụ thể, hằng ngày chúng ta cần nhìn nhận đúng đắn, khách quan, thấu đáo, tỉnh táo để thấy được bản chất, chân lý, từ đó có cơ sở vững chắc, khoa học, thuyết phục, xác đáng để đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt. Nếu không biết coi trọng đúng mức những việc như vậy thì không bao giờ chúng ta có thể hoàn thành trách nhiệm đạt được hiệu quả cao hơn trong việc thực thi trách nhiệm của mình. Bởi vậy, mỗi việc làm mà từng đảng viên thực hiện hiệu quả chính là mạch nguồn căn bản, gốc rễ của nhiệm vụ quan trọng này, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Và một khi mỗi người thực hiện tốt trách nhiệm bản thân đối với xã hội, Đảng, Nhà nước và nhân dân chính là quá trình gây dựng những nguồn cội, căn cốt, bản chất để tạo thành sức mạnh to lớn, đủ sức đập tan mọi thông tin xấu độc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giúp công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước ngày càng chắc chắn, vững vàng, cường thịnh.

TIẾN SĨ NGUYỄN TRI THỨC

Theo nhandan.vn