09:10, 27/10/2022

Thường trực Tỉnh ủy: Giao ban quý III với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội

Chiều 27-10, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban quý III với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Chiều 27-10, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị giao ban quý III với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo.
Ông Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo.

 

Ông Nguyễn Khắc Toàn chỉ đạo, thời gian tới, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục rà soát, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022; triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 30 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh… Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội năm 2022 và theo chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch năm 2023, nhất là công tác giám sát về nội dung cải cách hành chính nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số. Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh chuẩn bị chu đáo công tác đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. UBMTTQ Việt Nam tỉnh tập trung triển khai tốt Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; chỉ đạo hướng dẫn, giúp đỡ Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Cựu chiến binh tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án, nhất là Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, chương trình bình đẳng giới, mẹ đỡ đầu…


C.VÂN