06:07, 12/07/2022

Hội Cựu chiến binh Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa: Phát huy vai trò nòng cốt

Thời gian qua, các cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Cục Hải quan tỉnh luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Thời gian qua, các cán bộ, hội viên (HV) Hội Cựu chiến binh (CCB) Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.


Gương mẫu trong công việc


Hội CCB Cục Hải quan tỉnh có 28 trên tổng số 30 HV là đảng viên. Trong đó, có 4 HV là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh, 8 HV là bí thư, phó bí thư các chi bộ; về chính quyền, có 2 HV là lãnh đạo cục và 8 HV là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Chính vì thế, các cán bộ, HV Hội CCB Cục Hải quan tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt trong chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị.

 

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Cục Hải quan tỉnh tác nghiệp tại cảng Cam Ranh.

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Cục Hải quan tỉnh tác nghiệp tại cảng Cam Ranh.


Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo cục và Hội CCB tỉnh, Hội CCB Cục Hải quan tỉnh đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình hoạt động, kế hoạch công tác hàng năm, phong trào thi đua với chủ đề “CCB Cục Hải quan gương mẫu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Các cán bộ, HV luôn gương mẫu chấp hành tốt quy chế làm việc, quy chế thi hành công vụ; tuân thủ quy định pháp luật về quản lý hải quan, các quy trình nghiệp vụ trong xử lý, giải quyết công việc; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đảm bảo thủ tục hải quan được thực hiện kịp thời, đúng quy định, thời gian thông quan hàng hóa được rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân. Đặc biệt, trong giai đoạn giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, các cán bộ, HV luôn tiên phong trong công tác, là lực lượng tại chỗ để duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị, hỗ trợ và thực hiện kịp thời thủ tục hải quan, không để ách tắc hoạt động xuất nhập khẩu; cùng đơn vị hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. 5 năm qua, các cán bộ, HV đã góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu.


Các HV là cán bộ lãnh đạo, quản lý luôn đề cao trách nhiệm, chủ động trong điều hành giải quyết công việc, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan...


Tích cực tham gia hoạt động xã hội

 

Ông Trần Văn Hạnh - Chủ tịch Hội CCB tỉnh: Hội CCB Cục Hải quan tỉnh là một trong những tổ chức hội CCB Khối 487 (là hội được thành lập theo Chỉ thị số 487/TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tổ chức, hoạt động của Hội CCB trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước), được tổ chức chặt chẽ, nề nếp. Thời gian qua, các cán bộ, HV đã phát huy tốt phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Những năm qua, Hội CCB Cục Hải quan tỉnh liên tục được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội hàng năm.

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, HV Hội CCB Cục Hải quan tỉnh còn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua, như: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; chương trình quốc gia về “Phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội”; “Ngày vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tổng cục Hải quan thi đua thực hiện văn hóa công sở”…


Cùng với đó, cán bộ, HV tích cực hưởng ứng, tham gia các chương trình từ thiện nhân đạo, đóng góp định kỳ hơn 25 triệu đồng/năm các quỹ: “Đại đoàn kết”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phòng, chống thiên tai”, “Vì biển đảo”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt... Đặc biệt, trong năm 2020 và 2021, hưởng ứng phát động của Trung ương, ngành và tỉnh, các cán bộ, HV đã đóng góp hơn 60 triệu đồng vào Quỹ vắc xin, Quỹ phòng, chống Covid-19; ủng hộ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; chương trình “Sổ tiết kiệm cho em” ủng hộ các thiếu niên, nhi đồng bị mồ côi do đại dịch Covid-19.


Ông Nguyễn Duy Linh - Chủ tịch Hội CCB Cục Hải quan tỉnh cho biết: “Thời gian qua, các cán bộ, HV Hội CCB Cục Hải quan tỉnh luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động xã hội. 5 năm qua, 100% HV đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều HV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp ngành; 2 HV được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, 2 HV được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 HV được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, hơn 50 lượt HV được Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng bằng khen”.


THẾ ANH