06:07, 12/07/2022

Cam Lâm: 67 cán bộ hội nông dân cơ sở được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ

Từ ngày 11 đến 13-7, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Hội Nông dân huyện Cam Lâm tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 67 cán bộ hội nông dân 14 xã, thị trấn của huyện.

Từ ngày 11 đến 13-7, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Hội Nông dân huyện Cam Lâm tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 67 cán bộ hội nông dân 14 xã, thị trấn của huyện.


Học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung: Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong giai đoạn hiện nay; Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; một số nghiệp vụ công tác của hội nông dân ở cơ sở.


Tuyết Trinh