06:07, 12/07/2022

Lữ đoàn 146 Hải quân tuyên dương 21 quân nhân chuyên nghiệp tiêu biểu năm 2022

Ngày 12-7, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt, tuyên dương 21 quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) tiêu biểu xuất sắc năm 2022.

Ngày 12-7, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân tổ chức gặp mặt, tuyên dương 21 quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) tiêu biểu xuất sắc năm 2022.

Các QNCN được tuyên dương lần này là những cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới”. Trong đó, nhiều cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật được vận dụng rộng rãi trong đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác huấn luyện.

 

Chỉ huy Lữ đoàn trao thưởng cho các quân nhân chuyên nghiệp có thành tích xuất sắc.
Chỉ huy Lữ đoàn trao thưởng cho các quân nhân chuyên nghiệp có thành tích xuất sắc.


Tại buổi gặp mặt, các QNCN tiêu biểu đã chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm trong quá trình công tác, góp phần để Lữ đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao.

 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tá Lương Xuân Giáp - Chính ủy Lữ đoàn 146 khẳng định: “Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quan tâm, tạo điều kiện để các QNCN học tập, nghiên cứu, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị chức trách được giao. Đội ngũ QNCN là lực lượng nòng cốt, là “xương sống” trong khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật và trong thực hiện các nhiệm vụ khác. Thời gian tới, các đồng chí QNCN cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ tay nghề để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới”.

THẾ ANH