10:07, 01/07/2020

HĐND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Ký kết quy chế phối hợp

Chiều 1-7, HĐND tỉnh tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Các ông: Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì.

Chiều 1-7, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh. Các ông: Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Ngọc Thanh - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.

 

Hai đơn vị ký kết quy chế.

Hai đơn vị ký kết quy chế.


Tại lễ ký kết, các bên đã thông qua quy chế phối hợp với một số nội dung như: Chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; hoạt động khảo sát, giám sát, phản biện xã hội; tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh; tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giới thiệu bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân; xây dựng nghị quyết của HĐND… Quy chế quy định trách nhiệm phối hợp, hợp tác, giải quyết những công việc chung có liên quan đến trách nhiệm của mỗi bên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng chính quyền, MTTQ trong sạch vững mạnh và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định. 


C.V