10:07, 01/07/2020

Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Sáng 1-7, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020...

Sáng 1-7, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 do Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội phối hợp tổ chức. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các ban, ngành tham dự.

 

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng)
Ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - chủ trì Hội nghị. (Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng)


6 tháng đầu năm, tuy chịu tác động của đại dịch Covid-19 nhưng công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vẫn được Ban Tổ chức Trung ương tham mưu kịp thời, hiệu quả cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV…; tiếp tục thực hiện, hoàn thành chất lượng các đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tính đến ngày 20-6, đã có 94% tổ chức cơ sở đảng thuộc 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức đại hội; 85 đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở được tổ chức, trong đó có 54 đại hội điểm, 33 đại hội bầu trực tiếp bí thư; có 35/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm…


Sau khi nghe đại diện các điểm cầu thảo luận, ông Phạm Minh Chính chỉ đạo toàn ngành phải chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí nhân sự nghiêm túc, đúng người, đúng việc; làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ nghỉ hưu, nghỉ trước tuổi. Ông yêu cầu các cấp cần bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đặc biệt là của thường trực cấp ủy; đảm bảo đoàn kết, thống nhất trên cơ sở chấp hành nghiêm túc quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Cấp ủy, bí thư cấp ủy cần phải nắm chắc tình hình, tìm hiểu nguyên nhân và kiên quyết xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở; trong thực hiện nhiệm vụ phải phát huy dân chủ, huy động được sức mạnh, trí tuệ của tập thể. Ông đề nghị cấp ủy các cấp tập trung thực hiện tốt đại hội đảng các cấp. Trong đó, lưu ý làm tốt công tác nhân sự cấp ủy khóa mới với tinh thần dân chủ, công khai, công tâm, khách quan; không bỏ sót cán bộ có đức, có tài; đồng thời vô hiệu hóa chạy chức, chạy quyền; không để lọt cán bộ không đủ phẩm chất vào cấp ủy…


Đình Lâm