Giáo viên tiểu học phải có bằng cử nhân sư phạm trở lên

Chủ Nhật, 07/07/2019, 22:10 [GMT+7]

Giáo viên tiểu học phải có bằng cử nhân sư phạm trở lên

Đây là điểm mới về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo tại Luật Giáo dục 2019.


Theo đó, trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo được quy định như sau:


- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;


- Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.


Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (Luật Giáo dục 2005 chỉ quy định: giáo viên tiểu học có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm).


- Có bằng thạc sĩ đối với nhà giáo giảng dạy trình độ đại học, có bằng tiến sĩ đối với nhà giáo giảng dạy, hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận văn tiến sĩ.


Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ 1-7-2020 và thay thế Luật Giáo dục 2005.


A.T (Tổng hợp)
 

.

các thông tin tiện ích