21:20, 14/05/2024

Hộp thư bạn đọc

Từ ngày 12-4 đến 14-5-2024, Tòa soạn đã nhận được đơn, thư của các ông, bà: Lê Nhật Vi (Phụ huynh Trường Tiểu học Phước Tân), Nguyễn Thi Thanh (72 Yersin, phường Phương Sài), Người dân (tổ 3 Trần Khánh, Trường Hải, phường Vĩnh Trường), Hoàng Duy An (111 Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa) - TP. Nha Trang; Bùi Thị Thêu (thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh); Huỳnh Văn Khoa (Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Tòa soạn đã và đang xem xét, giải quyết đơn của các ông, bà: Lê Nhật Vi, Nguyễn Thi Thanh, Người dân (tổ 3 Trần Khánh, Trường Hải, phường Vĩnh Trường), Huỳnh Văn Khoa.

Đơn của các ông, bà: Bùi Thị Thêu, Hoàng Duy An, nội dung không thuộc thẩm quyền của tòa soạn.

Báo Khánh Hòa