17:07, 29/03/2024

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc Jean Hồng Tuấn (TP. Nha Trang) 500.000 đồng và bạn đọc Phạm Xuân Trường (TP. Hồ Chí Minh) 500.000 đồng.

Báo Khánh Hòa trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn.

B.K.H