17:37, 03/02/2024

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc ở TP. Nha Trang, gồm: Võ Thị Liên (22 Ngô Đức Kế) 6 triệu đồng; Thanh Giao 5,5 triệu đồng; Những người bạn thân thiết của Báo Khánh Hòa 5 triệu đồng; Thủy Ngân 1 triệu đồng; Đại Hải 1 triệu đồng; Phú Quốc 500.000 đồng; Anh Tuấn 500.000 đồng; Hữu Phú (03 Pasteur) 200.000 đồng.

Báo Khánh Hòa trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn.

B.K.H