20:44, 10/05/2024

Cảm ơn những tấm lòng vàng

B.K.H

Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc ở TP. Nha Trang cho trường hợp 2 cháu Nguyễn Đức Duy và Nguyễn Duy Khang mắc bệnh hiểm nghèo (xem Báo Khánh Hòa thứ Tư, ngày 6-3), gồm: Gia đình cô Thái 1,5 triệu đồng; Lê Thị Thanh Huệ 1 triệu đồng; bạn đọc (hẻm 52 Yersin) 200.000 đồng.

Báo Khánh Hòa trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn.

B.K.H