09:04, 02/04/2021

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc ở thành phố Nha Trang, gồm: Tuệ Minh - Tuệ Quang 1 triệu đồng; Tuệ Văn (phường Vĩnh Phước) 330.000 đồng.

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc ở TP. Nha Trang, gồm: Tuệ Minh - Tuệ Quang 1 triệu đồng; Tuệ Văn (phường Vĩnh Phước) 330.000 đồng.


Báo Khánh Hòa trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn.


B.K.H