10:03, 02/03/2021

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc ở thành phố Nha Trang gồm: Võ Thị Liên (22 Ngô Đức Kế) 6 triệu đồng; một bạn đọc không nêu tên 5 triệu đồng; 2 chị em Nguyễn Ngọc Anh Thư và Nguyễn Ngọc Anh Khôi 1 triệu đồng.

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc ở TP. Nha Trang gồm: Võ Thị Liên (22 Ngô Đức Kế) 6 triệu đồng; một bạn đọc không nêu tên 5 triệu đồng; 2 chị em Nguyễn Ngọc Anh Thư và Nguyễn Ngọc Anh Khôi 1 triệu đồng.


Báo Khánh Hòa trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn.


B.K.H