18:53, 12/05/2024

Cần thay mới pa nô tuyên truyền 

V.T

Pa nô tuyên truyền tại xã Sông Cầu, khu vực trước Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh đã cũ, rách, không còn tác dụng tuyên truyền (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng thay mới nhằm đảm bảo hiệu quả tuyên truyền và mỹ quan.

 

V.T