10:03, 14/03/2023

Cần làm mới khẩu hiệu trên cổng chào văn hóa

Bảng cổng chào Tổ dân phố Trà Long 2 (phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh) có khẩu hiệu với nội dung: "Cán bộ và nhân dân Tổ dân phố Trà Long 2 quyết tâm xây dựng thành công tổ dân phố văn hóa", nhưng các chữ đã bị phai mờ, khó đọc, không đảm bảo mỹ quan.

Bảng cổng chào Tổ dân phố Trà Long 2 (phường Ba Ngòi, TP. Cam Ranh) có khẩu hiệu với nội dung: “Cán bộ và nhân dân Tổ dân phố Trà Long 2 quyết tâm xây dựng thành công tổ dân phố văn hóa”, nhưng các chữ đã bị phai mờ, khó đọc, không đảm bảo mỹ quan (ảnh). Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, làm mới khẩu hiệu trên cổng chào này.

 


THÀNH TIẾN