10:03, 14/03/2023

Pa nô tuyên truyền không còn nội dung

Hiện nay,  trước trụ sở UBND xã Ninh Phú (thị xã Ninh Hòa) có dựng một số pa nô tuyên truyền, trong đó có một pa nô không còn nội dung.

Hiện nay,  trước trụ sở UBND xã Ninh Phú (thị xã Ninh Hòa) có dựng một số pa nô tuyên truyền, trong đó có một pa nô không còn nội dung (ảnh). Đề nghị chính quyền địa phương cho thay mới pa nô này để phát huy hiệu quả tuyên truyền và đảm bảo mỹ quan.

 


DIỄM HỒNG