09:03, 12/03/2023

Buôn bán chiếm hành lang quốc lộ

Trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Phương (TP. Nha Trang), một số hộ dân dựng dù, bảng hiệu, tủ, bàn, bày hàng hóa để buôn bán, chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ....

Trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Vĩnh Phương (TP. Nha Trang), một số hộ dân dựng dù, bảng hiệu, tủ, bàn, bày hàng hóa để buôn bán, chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ (ảnh). Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, nhắc nhở, xử lý để nơi đây thông thoáng, an toàn.

 


Tú Phiến