09:11, 14/11/2022

Phản hồi: Đã thay cờ mới trên cổng chào

Mục Tiếng nói nhân dân Báo Khánh Hòa thứ Hai, ngày 24-10 phản ánh, trên cổng chào Tổ dân phố văn hóa 14 (phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) có treo cờ nhưng đã bị sờn cũ, rách. Sau khi báo phát hành, chính quyền địa phương đã cho thay cờ mới để đảm bảo mỹ quan.

 


 

 

Mục Tiếng nói nhân dân Báo Khánh Hòa thứ Hai, ngày 24-10 phản ánh, trên cổng chào Tổ dân phố văn hóa 14 (phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) có treo cờ nhưng đã bị sờn cũ, rách. Sau khi báo phát hành, chính quyền địa phương đã cho thay cờ mới để đảm bảo mỹ quan.


Kim Sơn