10:11, 11/11/2022

Cần làm mới bảng cấm

Trước Trường Tiểu học Vĩnh Lương 1 (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) có bảng cấm buôn bán nhưng hiện nay, bảng bị cũ, bạc màu, mờ chữ, khó quan sát.

Trước Trường Tiểu học Vĩnh Lương 1 (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang) có bảng cấm buôn bán nhưng hiện nay, bảng bị cũ, bạc màu, mờ chữ, khó quan sát (ảnh). Đề nghị địa phương kiểm tra, khắc phục để bảng cấm phát huy tác dụng và bảo đảm mỹ quan.

 

 


Tú Phiến