09:11, 14/11/2022

Cần làm mới pa nô quảng cáo

Hiện nay, trước Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Khánh Hòa (số 52 đường Lê Thành Phương, TP. Nha Trang) có pa nô thông tin các lĩnh vực đào tạo, nhưng đã bị cũ, rách một nửa, trông mất mỹ quan.

Hiện nay, trước Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Khánh Hòa (số 52 đường Lê Thành Phương, TP. Nha Trang) có pa nô thông tin các lĩnh vực đào tạo, nhưng đã bị cũ, rách một nửa, trông mất mỹ quan (ảnh). Đề nghị cơ quan chức năng cho thay mới pa nô nói trên để tiếp tục phát huy hiệu quả thông tin và đảm bảo mỹ quan đô thị.

 


Tiến Thành