10:07, 26/07/2022

Đổ rác bừa bãi

UBND phường Vĩnh Hải (TP. Nha Trang) có dựng bảng cấm đổ rác trên đường Nguyễn Khuyến (đoạn gần đường sắt) nhưng hàng ngày, một số người dân vẫn đem rác, xà bần đổ bừa bãi ra lòng, lề đường gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan và cản trở giao thông.

UBND phường Vĩnh Hải (TP. Nha Trang) có dựng bảng cấm đổ rác trên đường Nguyễn Khuyến (đoạn gần đường sắt) nhưng hàng ngày, một số người dân vẫn đem rác, xà bần đổ bừa bãi ra lòng, lề đường gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan và cản trở giao thông (ảnh). Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để giữ gìn môi trường khu vực này.

 


Thu Lan