10:08, 24/08/2022

Vạn Ninh: Tăng cường tuyên truyền tiêm vắc xin phòng Covid-19

UBND huyện Vạn Ninh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học và 13 xã, thị trấn về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

UBND huyện Vạn Ninh vừa có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trường học và 13 xã, thị trấn về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.


Theo đó, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch, tiêm vắc xin cho tất cả người dân trên địa bàn, nhất là trẻ em, học sinh để đảm bảo an toàn khi bước vào năm học mới. UBND huyện giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức chiến dịch cao điểm tiêm vắc xin cho các đối tượng, đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin theo yêu cầu, riêng đối tượng là giáo viên, học sinh, có kế hoạch phát động chiến dịch cao điểm tiêm vắc xin cho toàn ngành Giáo dục và Đào tạo; khẩn trương rà soát đăng ký nhu cầu vắc xin để triển khai tiêm chủng với số lượng phù hợp với tiến độ tiêm chủng, tránh lãng phí. Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường phân công giáo viên tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh để đăng ký tiêm vắc xin cho con em…


V.G