10:08, 03/08/2022

Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố về triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác.

 

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố về triển khai Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh giao Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt các chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng trên địa bàn; thành lập các tổ phòng, chống dịch cộng đồng để tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; chủ động dự phòng, bố trí đủ phương tiện, vật tư, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là bệnh sốt xuất huyết; xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đồng thời, giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều trị kịp thời cho người bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng tử vong, xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện…


C.ĐAN