09:08, 01/08/2022

Không phát hiện người mới mắc bệnh phong

Thực hiện chương trình phòng, chống phong, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám định kỳ tại các cụm dân cư trên địa bàn TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, huyện Diên Khánh, Khánh Sơn, thị xã Ninh Hòa...

Thực hiện chương trình phòng, chống phong, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám định kỳ tại các cụm dân cư trên địa bàn TP. Nha Trang, TP. Cam Ranh, huyện Diên Khánh, Khánh Sơn, thị xã Ninh Hòa. Qua đó, đã khám cho hơn 38.000 lượt người, không phát hiện bệnh nhân phong mới.
 
Hiện nay, số bệnh nhân phong được quản lý và điều trị là 262 người, trong đó số bệnh nhân được chăm sóc tàn tật 120 người. Cùng với việc khám và phát hiện bệnh nhân phong tại cộng đồng, Bệnh viện Da liễu tỉnh đã cung cấp thuốc đa hóa trị liệu cho bệnh nhân phong mới mắc; đồng thời, tổ chức các đợt giám sát việc sử dụng thuốc tại cộng đồng. 
 
T.Ly