09:08, 01/08/2022

Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa: Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa luôn đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời lan tỏa phong trào này cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại đơn vị. 
 

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa luôn đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đồng thời lan tỏa phong trào này cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại đơn vị. 
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã phát động phong trào “Nói không với thuốc lá”, xây dựng các mô hình cơ quan, trường học, bệnh viện không khói thuốc. Là đơn vị có số lượng người dân đến giao dịch tương đối đông, BHXH tỉnh luôn chủ động triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.  
 
Đến BHXH tỉnh ngày 1-8, chúng tôi thấy tại khu vực để xe có dán bảng “cấm hút thuốc” ở nơi dễ quan sát nhất. Đây là một hình thức tuyên truyền, nhắc nhở mỗi khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng như khách bước vào cơ quan. Tại Bộ phận một cửa có gần 30 người dân đang giao dịch và giải quyết công việc, nhưng không có ai hút thuốc lá. Các phòng, ban của BHXH tỉnh không có vật dụng liên quan đến thuốc lá. Qua tìm hiểu được biết, đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, việc không hút thuốc lá tại nơi làm việc là một quy định bắt buộc, được đưa vào quy chế thi đua khen thưởng. Vì vậy, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh đều có ý thức chấp hành nghiêm quy định này; đồng thời thực hiện tốt việc tuyên truyền, nhắc nhở khách đến cơ quan liên hệ công tác, giao dịch. 
 
 
Nội dung tuyên truyền xây dựng môi trường làm việc không thuốc lá  được treo tại Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Nội dung tuyên truyền xây dựng môi trường làm việc không thuốc lá được treo tại Bộ phận một cửa Bảo hiểm xã hội tỉnh.
 
Việc hút thuốc lá tại cơ sở hành chính công, bệnh viện, trường học cần được xem như một hành động thiếu văn minh, bởi hút thuốc không chỉ có hại cho sức khỏe của chính bản thân người hút, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh. Đó chính là một trong những nội dung tuyên truyền nhằm xây dựng cơ quan không khói thuốc của BHXH tỉnh. Theo ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc quản lý, điều hành BHXH tỉnh, để xây dựng thành công mô hình nơi làm việc không khói thuốc, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, như: Tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá sâu rộng đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đưa vào quy chế thi đua khen thưởng hàng năm; treo biển cấm hút thuốc lá tại các phòng, ban ở những nơi dễ thấy; nhắc nhở khách đến cơ quan về quy định không hút thuốc lá… Đặc biệt, đơn vị đã phát huy vai trò đi đầu của Đoàn Thanh niên trong việc tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá. Nhờ có những động viên, nhắc nhở khéo léo, cũng như những biện pháp kiên quyết; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc BHXH tỉnh nghiêm túc thực hiện không hút thuốc lá tại nơi làm việc, nhiều người đã từ bỏ hẳn thuốc lá.
 
BHXH tỉnh đã tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH và người dân đến liên hệ công tác (mỗi ngày có hơn 140 người dân đến liên hệ công tác tại BHXH tỉnh) về tác hại của khói thuốc lá. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh được giao nhiệm vụ quản lý, chi trả Quỹ Bảo hiểm y tế. Mỗi năm, chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế hơn 1.300 tỷ đồng, trong cơ cấu chi có nhiều mục chi liên quan đến tác hại của bệnh do thuốc lá gây ra với số kinh phí khá lớn, như: Huyết áp, đột quỵ, tim mạch, ung thư phổi… Nhiều người chết quá sớm khi tuổi còn quá trẻ do ảnh hưởng từ thuốc lá mang đến. Từ đó đã cảnh tỉnh được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của BHXH và nhiều người dân từ bỏ thuốc lá.
 
Có thể nói, phong trào xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại BHXH tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; ý thức chấp hành việc cấm hút thuốc tại đơn vị tăng lên, góp phần thực thi có hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
 
MAI HOÀNG