03:05, 26/05/2022

Khởi động dự án tăng cường năng lực cấp cơ sở để ứng phó với dịch Covid-19

Ngày 26-5, tại TP. Nha Trang, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với Sở Y tế  Khánh Hòa tổ chức hội thảo khởi động Dự án Tăng cường năng lực của cấp cơ sở để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch Covid-19 và các trường hợp khẩn cấp khác về sức khỏe tại Việt Nam.

Ngày 26-5, tại TP. Nha Trang, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với Sở Y tế Khánh Hòa tổ chức hội thảo khởi động Dự án Tăng cường năng lực của cấp cơ sở để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch Covid-19 và các trường hợp khẩn cấp khác về sức khỏe tại Việt Nam. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

 

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp nhận Dự án.
Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp nhận Dự án.
 
Tại hội thảo, sau khi được cập nhật về tình hình dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, các đại biểu được thông tin về Dự án Tăng cường năng lực của cấp cơ sở để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó đại dịch Covid-19 và các trường hợp khẩn cấp khác về sức khỏe tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án: Nâng cao năng lực phối hợp liên ngành trong quản lý ca bệnh và phòng, chống lây nhiễm trong cộng đồng; năng lực của trạm y tế xã về kiểm soát lây nhiễm chéo và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu; kiến thức, thái độ và thực hành của người dân (nhất là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương) trong dự phòng lây nhiễm, theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại nhà; giảm tác động của Covid-19 đối với những người bị ảnh hưởng nặng nhất trong các nhóm dễ bị tổn thương. Dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản và ủy thác cho Ngân hàng Thế giới quản lý với khoản tài trợ không hoàn lại là 2.750.000 USD. Thời gian thực hiện Dự án là 3 năm (từ tháng 1-2022 đến hết tháng 12-2024) tại 27 xã, phường thuộc 3 tỉnh: Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Long An. Riêng tại Khánh Hòa sẽ được triển khai tại các địa phương gồm: Ninh An; Ninh Phú; Ninh Bình (thị xã Ninh Hòa); Suối Tân; Cam Đức; Cam An Nam (huyện Cam Lâm); Vạn Thắng; Vĩnh Trường; Vĩnh Phước (TP. Nha Trang).
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đinh Văn Thiệu tiếp nhận dự án và đề nghị Sở Y tế cùng các địa phương phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai dự án này phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo đạt các mục tiêu đã đề ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng gửi lời cảm ơn đến Chính phủ Nhật Bản, Bộ Y tế, Ngân hàng Thế giới đã lựa chọn Khánh Hòa là địa phương thực hiện dự án, góp phần giúp tỉnh xây dựng các mô hình, giải pháp hoạt động chuẩn và phù hợp để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các tình huống khẩn cấp về sức khỏe khác…
 
C.Đan