10:05, 24/05/2022

Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin

Sáng 24-5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho gần 150 cán bộ trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Sáng 24-5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho gần 150 cán bộ trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.


Các đại biểu được hướng dẫn các kỹ năng về: Đảm bảo an toàn thông tin; nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình sử dụng máy tính và khai thác thông tin trên mạng; hướng dẫn thực hiện một số biện pháp nâng cao khả năng bảo mật, phòng ngừa các phần mềm độc hại; kỹ năng xử lý sự cố đảm bảo an toàn, an ninh thông tin…


NHÂN TÂM