Tiếp tục duy trì các điểm tư vấn điều trị nghiện ma túy

Thứ Tư, 24/03/2021, 22:27 [GMT+7]

Tiếp tục duy trì các điểm tư vấn điều trị nghiện ma túy

Chiều 24-3, ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về việc duy trì điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là điểm tư vấn).


Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 12 điểm tư vấn. Các điểm tư vấn đã tổ chức hơn 350 cuộc tuyên truyền, hơn 980 lượt phát thanh và cấp phát hơn 2.460 tờ rơi về phòng, chống ma túy; tư vấn cho hơn 2.800 cá nhân, hơn 260 gia đình và hơn 290 nhóm người. Các điểm tư vấn còn phối hợp điều trị cắt cơn cho 148 người, trong đó có 81 người điều trị tại điểm tư vấn và 67 người điều trị tại gia đình; hỗ trợ 8 người sau cai nghiện tiếp cận vốn vay tạo việc làm ổn định, hoàn lương.


Sau khi nghe ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương, ông Đinh Văn Thiệu chỉ đạo, trước mắt vẫn tiếp tục duy trì hoạt động 12 điểm tư vấn trên địa bàn tỉnh; kiện toàn lại ban chủ nhiệm các điểm tư vấn, nhất là người có chứng chỉ điều trị nghiện. Ông giao Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mua, cấp phát thuốc điều trị cắt cơn cho các điểm tư vấn.


V.G

 

.

các thông tin tiện ích