10:02, 11/02/2020

Cam Ranh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch nCoV

Thành phố Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch nCoV trên địa bàn. Mục tiêu là chủ động phát hiện sớm dịch nCoV để điều trị, xử lý kịp thời, không để lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

TP. Cam Ranh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch nCoV trên địa bàn. Mục tiêu là chủ động phát hiện sớm dịch nCoV để điều trị, xử lý kịp thời, không để lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.
Kế hoạch đề ra 3 tình huống: chưa ghi nhận trường hợp bệnh trên địa bàn; trường hợp bệnh xâm nhập vào địa bàn và dịch lây lan ra cộng đồng. Thành phố yêu cầu các cấp, ngành tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng; chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng các mức độ dịch, phối hợp tăng cường điều tra, giám sát, cách ly, điều trị, huy động nguồn lực phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.


V.L