10:11, 16/11/2022

Thông báo thu hồi khu đất số 10 Trường Sơn

Ngày 15-11, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa (viết tắt là trung tâm) đã có thông báo về việc thu hồi mặt bằng và tài sản tại khu đất số 10 Trường Sơn (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang). Khu đất này do trung tâm quản lý, hiện đang cho ông N.T.Q.K (phường Phước Hải, TP. Nha Trang) thuê làm bãi đỗ xe.

Ngày 15-11, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa (viết tắt là trung tâm) đã có thông báo về việc thu hồi mặt bằng và tài sản tại khu đất số 10 Trường Sơn (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang). Khu đất này do trung tâm quản lý, hiện đang cho ông N.T.Q.K (phường Phước Hải, TP. Nha Trang) thuê làm bãi đỗ xe.


Thời gian qua, các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh đã yêu cầu trung tâm đóng cửa toàn bộ các bãi đỗ xe tạm do trung tâm khai thác. Hiện nay, các đối tác đã dừng hoạt động, thanh lý hợp đồng và giao trả mặt bằng các khu đất cho trung tâm, chỉ có ông K. chưa phối hợp thực hiện. Do không liên lạc được với ông K. bằng mọi hình thức trong thời gian dài, trung tâm thông báo và yêu cầu ông K. đóng cửa bãi đỗ xe tạm tại khu đất số 10 Trường Sơn theo quy định tại các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết; giao trả mặt bằng và tài sản để trung tâm quản lý bảo vệ trước ngày 22-11. Sau thời gian trên, ông K. tiếp tục không thực hiện, trung tâm sẽ tổ chức việc đóng cửa bãi xe tạm để thu hồi mặt bằng theo quy định.


CHÍ TRUNG