10:09, 12/09/2022

Nghiên cứu về đề xuất đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Cam Thành Nam và Cam Thịnh Đông

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra đề nghị của Công ty Cổ phần Intelligent City (địa chỉ tại xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh) về chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp (CCN) Cam Thành Nam và dự án CCN Cam Thịnh Đông; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30-9  theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra đề nghị của Công ty Cổ phần Intelligent City (địa chỉ tại xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh) về chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp (CCN) Cam Thành Nam và dự án CCN Cam Thịnh Đông; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30-9  theo quy định của pháp luật.


Dự án CCN Cam Thành Nam do Công ty Cổ phần Intelligent City đề xuất gồm: mục tiêu đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng CCN và cho thuê, tổng kho với diện tích 37,68ha, tổng vốn đầu tư 640 tỷ đồng, thời gian hoạt động dự án là 50 năm. Thời gian thực hiện dự án: kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư đến hết quý IV/2025. Đối với dự án CCN Cam Thịnh Đông: diện tích 39,86ha, tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng; thời gian hoạt động và thời gian thực hiện dự án như CCN Cam Thành Nam.


Trần Minh