Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Triển khai thực hiện quy chế phối hợp

Thứ Hai, 12/09/2022, 22:49 [GMT+7]

Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột: Triển khai thực hiện quy chế phối hợp

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp triển khai thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.


Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải (với vai trò là cơ quan đầu mối) phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (chủ đầu tư dự án), Ban Quản lý Dự án 6, UBND thị xã Ninh Hòa và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công theo thẩm quyền, đảm bảo đúng thời hạn quy định tại Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông vận tải - UBND tỉnh Khánh Hòa và UBND tỉnh Đắk Lắk ngày 18-8-2022; thực hiện kế hoạch chi tiết triển khai dự án thành phần 1 thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 tại Văn bản số 8217, ngày 30-8-2022 của UBND tỉnh. Các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự án; tham mưu đề xuất các phương án xử lý những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các giải pháp khắc phục theo quy định pháp luật để đáp ứng yêu cầu tiến độ của Chính phủ tại Nghị quyết số 89, ngày 25-7-2022.


Minh Hồng

 

.

các thông tin tiện ích