10:09, 11/09/2022

Cam Lâm: Xây dựng phương án thu gom, xử lý rác

UBND huyện Cam Lâm vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã và thị trấn Cam Đức làm việc với đơn vị thu gom, xử lý rác trên địa bàn theo hướng chôn lấp rác thải đảm bảo phương án xử lý đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND huyện Cam Lâm vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã và thị trấn Cam Đức làm việc với đơn vị thu gom, xử lý rác trên địa bàn theo hướng chôn lấp rác thải đảm bảo phương án xử lý đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong thời gian huyện Cam Lâm chưa có bãi rác tập trung, các xã, thị trấn cần chuẩn bị phương án, dự phòng quỹ đất và đề xuất bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất để dùng cho việc xử lý, chôn lấp rác thải tại địa phương, nhất là thị trấn Cam Đức. Riêng xã Cam An Nam cần thường xuyên dọn vệ sinh, thu gom rác thải do người dân vứt bỏ dọc đường đi khu vực bãi rác Dốc Đỏ, lập phương án sử dụng bãi rác Dốc Đỏ trình UBND huyện Cam Lâm xem xét, quyết định, lưu ý việc sử dụng bãi rác Dốc Đỏ phải có sự đồng thuận của nhân dân.


THÁI THỊNH