10:09, 28/09/2022

Dự án CCESP Nha Trang: Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án Vệ sinh môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCESP Nha Trang) đang chậm tiến độ, chưa đáp ứng các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Ban quản lý (BQL) dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án Vệ sinh môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang (CCESP Nha Trang) đang chậm tiến độ, chưa đáp ứng các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh.


Kiến nghị giá đền bù quá thấp


Dự án CCESP Nha Trang có 5 hạng mục đang triển khai, gồm: Nhà máy xử lý nước thải, trạm bơm nước mưa, đường Chử Đồng Tử, đê kè phía bắc sông Cái, đường và kè phía nam sông Cái. Trong đó, hạng mục nhà máy xử lý nước thải có 34 trường hợp bị ảnh hưởng; đến nay, đã kiểm kê, niêm yết phương án bồi thường 34 trường hợp, phê duyệt phương án bồi thường 19 trường hợp, có 2 trường hợp đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Hạng mục trạm bơm nước mưa có 18 trường hợp bị ảnh hưởng, đã phê duyệt phương án bồi thường 17 trường hợp, 8 trường hợp đã nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Hạng mục đường Chử Đồng Tử có 72 trường hợp bị ảnh hưởng, nhưng mới phê duyệt phương án bồi thường 46 trường hợp, 10 trường hợp đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Hạng mục đê kè phía bắc sông Cái có 36 trường hợp bị ảnh hưởng, đến nay mới có 1 trường hợp nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Hạng mục đường và kè phía nam sông Cái có 397 trường hợp bị ảnh hưởng nhưng đến nay chưa có trường hợp nào được thẩm định, phê duyệt và chi trả tiền bồi thường.

 

Hạng mục đê kè phía bắc sông Cái đang được triển khai thi công.

Hạng mục đê kè phía bắc sông Cái đang được triển khai thi công.


Theo BQL dự án phát triển tỉnh, đối với hạng mục đường và kè nam sông Cái, UBND tỉnh vẫn chưa phê duyệt giá đất bồi thường. 4 hạng mục còn lại, UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất bồi thường, tuy nhiên người dân liên tục có đơn kiến nghị giá bồi thường quá thấp nên không hợp tác. BQL dự án phát triển tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xác minh, đối thoại với dân để trả lời các kiến nghị phản ánh. BQL dự án phát triển tỉnh cũng đã báo cáo Ngân hàng Thế giới, đồng thời chuyển đơn đến Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để trả lời hoặc tham mưu cho Hội đồng bồi thường trả lời đơn các hộ dân đúng quy định.


Trong cuộc họp mới đây, đại diện BQL dự án phát triển tỉnh cho biết, UBND tỉnh và UBND TP. Nha Trang đã nhiều lần chỉ đạo nhưng công tác lập và phê duyệt phương án di dời hạ tầng kỹ thuật của các hạng mục vẫn còn chậm, chưa đáp ứng tiến độ cấp bách đề ra. Vì vậy, BQL dự án phát triển tỉnh kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các ban, ngành liên quan sớm xem xét, thẩm định thiết kế, dự toán ưu tiên gói xây dựng trạm bơm nước mưa và gói nhà máy xử lý nước thải. Bên cạnh đó, phương án di dời hạ tầng kỹ thuật của một số đơn vị chưa được phê duyệt nhưng BQL dự án phát triển tỉnh đã phối hợp với các đơn vị quản lý, sử dụng hạ tầng kỹ thuật (liên quan điện, nước) tổ chức di dời trước để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, đảm bảo tiến độ.


Tăng cường công tác tuyên truyền


Ông Hồ Tấn Quang - Giám đốc BQL dự án phát triển tỉnh cho biết, công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về dự án CCESP Nha Trang có vai trò quan trọng để người dân hiểu và đồng thuận. Trong tháng 8, BQL dự án phát triển tỉnh đã phối hợp với UBND các phường Ngọc Hiệp, Vạn Thắng tổ chức 2 buổi cập nhật, phổ biến thông tin về dự án đến các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Tại đây, ban đã ghi nhận 20 lượt ý kiến, đồng thời trả lời những ý kiến liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; cơ chế giải quyết khiếu nại đối với dự án; vai trò, ý nghĩa của dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngoài ra, BQL dự án phát triển tỉnh cũng thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến dự án, tạo mục hỏi - đáp trên website của ban (https://kdpm.vn/) để người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và giải đáp các thắc mắc nhanh chóng.


Trong cuộc họp mới đây, BQL dự án phát triển tỉnh đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng thời gian tiến độ đã cam kết. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh bố trí nhân sự, phối hợp cùng BQL dự án phát triển tỉnh chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng; đề nghị UBND TP. Nha Trang chỉ đạo UBND các xã, phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.


VĂN KỲ