09:09, 28/09/2022

Vạn Ninh: Thu hồi đất tại 3 xã phục vụ Dự án cao tốc Bắc - Nam

UBND huyện Vạn Ninh vừa ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án phân đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua các xã: Vạn Long, Vạn Bình, Vạn Lương.

UBND huyện Vạn Ninh vừa ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án phân đoạn Vân Phong - Nha Trang thuộc Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua các xã: Vạn Long, Vạn Bình, Vạn Lương.


Theo đó, diện tích thu hồi khoảng 485.795m2. Trong đó, xã Vạn Long thu hồi hơn 77.932m2 đất của 52 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức đang sử dụng; xã Vạn Bình thu hồi hơn 156.915m2 đất của 140 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức đang sử dụng; xã Vạn Lương thu hồi 250.949m2 đất của 172 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức đang sử dụng. Thời gian thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm vào tháng 9 và 10-2022; dự kiến di chuyển, tái định cư vào tháng 11-2022 đến tháng 3-2023.


Bên cạnh đó, huyện Vạn Ninh đã ban hành thông báo thu hồi đất tại 3 xã nói trên. Trong thông báo nêu rõ, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong phạm vi dự án có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nếu trường hợp nào không chấp hành thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.


V.G