08:09, 22/09/2022

Đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Theo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2022, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, đôn đốc và sớm đưa vào hoạt động các dự án trọng điểm của tỉnh, đảm bảo chất lượng và tiến độ quy định...

Theo kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 9-2022, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, đôn đốc và sớm đưa vào hoạt động các dự án trọng điểm của tỉnh, đảm bảo chất lượng và tiến độ quy định, gồm: Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang (đưa vào hoạt động từ tháng 1-2023), Bệnh viện Ung bướu Khánh Hòa (tháng 12-2022), Tỉnh lộ 3, Đường Vành đai 2 và Nút giao Ngọc Hội, Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang (tháng 9-2022). Đồng thời đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng và kịp thời bố trí đủ vốn đối ứng để thực hiện các hạng mục thuộc Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang; tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật để thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017-2020.


Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt dự án xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 (đoạn Vân Phong - Nha Trang) và đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi dự án; triển khai đúng tiến độ kế hoạch chi tiết thực hiện dự án thành phần 1 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.


K.T